do początku mapa serwisu kontakt  
 Pl  |  En 
Aktualności
30.10.2015 Janowiec.org.pl najlepszą stroną internetową sołectwa w Polsce!

W środę 28 października 2015 r. w Poznaniu, odbyła się konferencja pt. „Wieś polska – wieś innowacyjna” zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. Konferencja była poświęcona dwóm tematom: cyfryzacji i prosumenckości. 

 

O powadze podejścia do tematów był udział następujących osób: p. Ireneusz Niewiarowski Senator RP, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, p. Krzysztof Grabowski Wicemarszałek woj. Wielkopolskiego, p. Marian Poślednik Senator RP, p. Patryk Węgierkiewicz - Naszawioska.pl, p. Włodzimierz Marciński Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, p. Marek Czaplicki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Marek Zagórski Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, p. Ryszard Ochwat Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 


Czy nam się podoba, czy nie, jesteśmy skazani na - internet. Internet stał się źródłem wszelkiej informacji, sposobem kontaktu między obywatelem a urzędem, coraz częściej wkracza w obszar pacjent - lekarz. Ekspansja internetu jest nieunikniona. Wszyscy, bez względu na wiek, pozycję powinniśmy umieć korzystać z dobrodziejstw internetu byśmy nie stali się grupą tzw wykluczonych. Jak to osiągnąć? Jak przekonać mieszkańców wsi dotąd stroniących od tego medium do poznania go? 

 

Druga część konferencji była poświęcona odnawialnym źródłom energii OZE, prosumenckości. Powstało nowe pojęcie: prosument, tzn, producent i równocześnie konsument. Występuje to wyraźnie przy korzystaniu z fotowoltaiki. Jesteśmy równocześnie producentem energii elektrycznej jak i jej odbiorcą. Przedmiotem wystąpień była fotowoltaika, woda i innowacje ekologiczne na obszarach wiejskich.

Podczas konferencji ogłoszono rozstrzygnięcie trzeciej edycji konkursu SOŁECTW@ w sieci. Wręczono nagrody zwycięzcom z poszczególnych województw, a następnie ogłoszono zwycięzców ogólnopolskich. Naszym zwycięzcą z woj. Dolnośląskiego był p. Piotr Kociołowicz ze stroną 
www.janowiec.org.pl. On też zajął pierwsze miejsce w rywalizacji ogólnopolskiej. Drugie miejsce przypadło stronie: www.ostrowomog.pl z województwa kujawsko-pomorskiego, a trzecie - www.osjakowianie.pl z województwa łódzkiego.

 

W konferencji udział wzięli Sylwia Kodzis, Piotr  kociołowicz, Katarzyna Grabań. Dziękujemy Gminie i panu Leszkowi Lupie za zorganizowanie dojazdu i za sympatyczną podróż. Gratulujemy p. Piotrowi, jesteśmy dumni, że to nasza janowiecka strona, która ma niewiele ponad dwa lata osiągnęła taki sukces. Piotrusiu - dziękujemy za ogrom pracy, czasu, który poświęciłeś stworzeniu i prowadzeniu tej strony. 

 


                                                                                           Katarzyna Grabań