do początku mapa serwisu kontakt  
 Pl  |  En 
Aktualności
24.09.2016 Kongres Geologiczny

W dniu 18 września 2016 r. odbyła się wycieczka terenowa w ramach konferencji „III Kongres Geologiczny” na teren osuwiska w Janowcu koło Barda. Wycieczka terenowa dotyczyła osuwisk w Sudetach i jednym z punktów wycieczkowych było stanowisko w Janowcu. Zespół wrocławski (K. Urbański, P. Różański, B. Ćmielewski) omówił morfologię, dynamikę i warunki geologiczne na obszarze osuwiska i w rejonie do niego bezpośrednio przylegającym. Zaprezentowano wyniki dotychczasowych badań ilustrując je na posterach. Uczestnicy wycieczki dokonali oględzin osuwiska i po prelekcji autorów odbyła się dyskusja. W trakcie dyskusji dr hab. A. Wójcik (jeden z głównych merytorycznych liderów programu ogólnopolskiej osłony osuwiskowej SOPO) zasugerował, że otwór w centralnej części osuwiska mógł nie nawiercić głównej powierzchni odkłucia i istnieje duże prawdopodobieństwo, że możemy mieć tu do czynienia z listryczną głęboko zakorzenioną powierzchnią ścięcia obejmującą znacznie głębsze partie skały litej aż do poziomu dna doliny Nysy Kłodzkiej. Aby wyjaśnić tą kontrowersję ustalono, że zasadne byłoby pogłębienie otworu wiertniczego aż do poziomu dna doliny.

 

Pojawienie się w ciągu ostatnich miesięcy szczelin powyżej skarpy głównej wskazuje, że osuwisko jest stale aktywne. Do podobnych wniosków można dojść analizując wyniki pomiarów sondą inklinometryczną w otworze środkowym. Dalszy rozwój ruchów mas ziemnych zależy od intensywności opadów atmosferycznych. 

 

Krzysztof Urbański – Oddział Dolnośląski Państwowy Instytut Geologiczny

Paweł Różański – Oddział Dolnośląski Państwowy Instytut Geologiczny