do początku mapa serwisu kontakt  
 Pl  |  En 
Aktualności
29.11.2014 Porozumienie o Współpracy

W dniu 28.10.2014 zostało zawarte trójstronne porozumienie o współpracy pomiędzy : 


Nadleśnictwem Bardo Śląskie,
Urzędem Gminy Bardo,
Grupą Odnowy Wsi Janowiec

 

1. Nadleśnictwo zobowiązuje się do :

  • Udostępnienia gruntu, którego dotyczy niniejsze porozumienie, w tym celu przywrócenia ładu i porządku;
  • Wyrażenia zgody na posadowienie przez Grupę Odnowy, oraz Urząd Gminy, na terenie przeznaczonym przez Nadleśnictwo na cele rekreacyjno - turystyczne, nietrwale związanych z gruntem elementów infrastruktury turystycznej, zgodnie z 3 ptk. 2 i 3;
  • Postawienia tablicy informacyjno - edukacyjnej, na której zostaną wskazane strony porozumienia;

2. Urząd Gminy zobowiązuje się do : 

  • Bieżącego utrzymania czystości, sprzątania oraz wywożenia śmieci z terenu obiektu turystyczno - wypoczynkowego;
  • Postawienia dwóch koszy na śmieci.

3. Grupa Odnowy zobowiązuje się do :

  • Uporządkowania i zrekultywowania terenu, którego dotyczy porozumienie;
  • Wystawienia dwóch stołów drewnianych, oraz czterech niskich drewnianych ławek;
  • Bieżących napraw i konserwacji elementów infrastruktury turystycznej.