do początku mapa serwisu kontakt  
 Pl  |  En 

Aktualności
04.02.2015 Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Janowcu

W środę 11 lutego 2015 r. mieszkańcy Janowca będą wybierali sołtysa oraz radę sołecką, która zgodnie ze statutem sołectwa składa się z 4 członków. Wybory odbędą się o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Janowcu. Zapraszamy zatem wszystkich mieszkańców do wzięcia  udziału w  tym ważnym w kalendarzu sołectwa wydarzeniu, a uprawnionych do głosowania  do  powierzania pełnienia trudnych, społecznych funkcji osobom, które będą organizatorami życia naszej lokalnej wspólnoty! 

 

Sołtys to pierwszy szczebel samorządu, przedstawiciel władz gminy, który jest najbliżej każdego z mieszkańców. Od sprawnego włodarza najmniejszej jednostki jaką jest wieś, jego umiejętności dialogu, aktywności w kontaktach społecznych a nierzadko i zaufaniu jakim darzą go mieszkańcy zależy rozwój sołectwa oraz szybkie rozwiązywanie problemów i konfliktów.

 

Poniżej informacja dla tych, którzy zastanawiają się: Jakie zadania i obowiązki wypełnia sołtys oraz jakie zadania ma Rada sołecka?

 

 Sołtys:

 

Do kompetencji sołtysa należy :​

 

 • reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
 • zarządzanie bieżącymi sprawami sołectwa,
 • realizowanie uchwał zebrania wiejskiego,
 • wykonywanie innych czynności określonych w niniejszym statucie.​​

 

W szczególności sołtys :

 

 • wykonuje zadania z zakresu administracji określone w ustawach szczegółowych,
 • utrzymuje stały kontakt z organami gminy,
 • kieruje akcją w razie zaistniałych przypadków- losowych i klęsk żywiołowych,
 • wykonuje bieżący zarząd mieniem gminnym przekazanym sołectwu,
 • potwierdza okoliczności mające znaczenie przy załatwianiu spraw mieszkańca sołectwa w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo,
 • zwołuje i organizuje zebrania wiejskie i w tym celu : zawiesza ogłoszenia o zebraniu w takim miejscu i terminie aby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców,
 • co najmniej raz w roku składa na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej działalności,
 • w zakresie ustalonym przez Radę Miejską w Bardzie dokonuje poboru podatków,
 • sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu,

Za swoją działalność sołtys otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 300 zł miesięcznie.

 

Do zadań Rady Sołeckiej należy pełnienie funkcji pomocniczo-doradczej sołtysa oraz stanowienie o sprawach zarządu mieniem gminnym jak również :

 

 • zwoływanie zebrań wiejskich oraz ustalenie porządku obrad,
 • przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego,
 • podejmowanie inicjatyw udziału mieszkańców wsi w rozwiązywaniu problemów gminy a w szczególności organu wykonawczego sołectwa,
 • realizowanie uchwały zebrania wiejskiego,
 • inicjowanie czynów społecznych na rzecz środowiska sołectwa,
 • uczestniczenie w organizacji imprez wiejskich w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji,
 • opiniowanie zasad korzystania z lokali użytkowych stanowiących mienie gminy położonych na terenie sołectwa,
 • opiniowanie zbycia składników mienia komunalnego 

Członkowie Rad Sołeckich nie otrzymują wynagrodzenia za swoją działalność.


 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0